עוני הוא הסיבה להמתת חסד בקנדה

עוני הוא הסיבה להמתת חסד בקנדה

שימוש ברופא כרוצח אפשרי כיום לא רק במקרה של מחלה קטלנית קשה. סיפור חדש של אדם שביקש לפנות להמתת חסד מרצון שותף לפולנים...
משרד החוץ האמריקאי דרש מרוסיה לבטל את החוק האוסר על תעמולה להט"בים

משרד החוץ האמריקאי דרש מרוסיה לבטל את החוק האוסר על תעמולה להט"בים

היום, 24 בנובמבר, אימצה הדומא הממלכתית של הפדרציה הרוסית בקריאה שלישית אחרונה חוק האוסר על תעמולה להט"ב, פדופיליה ושינוי מגדר. כמו כן, הבית העליון של הפרלמנט הרוסי ביצע שינויים בקוד העבירות המנהליות...