מדיניות הגנת מידע אישי

מדיניות פרטיות זו של נתונים אישיים (להלן תקינה מדיניות הפרטיות) חלה על כל המידע שהמשאב המקוון של Reporter הממוקם על שם הדומיין topcor.ru יכול לקבל על המשתמש בעת השימוש באתר, בתוכניות ובמוצריו.

1. הגדרת התנאים

1.1 המונחים הבאים משמשים במדיניות פרטיות זו:

1.1.1. "ניהול האתר (להלן הנהלת האתר)" - עובדים מורשים לנהל את האתר, הפועלים מטעם VO-media LLC, המארגנים ו(או) מבצעים את עיבוד הנתונים האישיים, וכן קובעים את המטרות של עיבוד נתונים אישיים, הרכב נתונים אישיים, בכפוף לעיבוד, פעולות (פעולות) שבוצעו עם נתונים אישיים.

1.1.2. "נתונים אישיים" - כל מידע הנוגע לאדם טבעי מזוהה או מזוהה במישרין או בעקיפין (נושא נתונים אישיים).

1.1.3. "עיבוד נתונים אישיים" - כל פעולה (פעולה) או מערך פעולות (פעולות) המתבצעות עם או בלי שימוש בכלי אוטומציה עם נתונים אישיים, לרבות איסוף, רישום, שיטתיות, צבירה, אחסון, בירור (עדכון, שינוי) , חילוץ, שימוש, העברה (הפצה, אספקה, גישה), ביטול פרסונליזציה, חסימה, מחיקה, השמדה של נתונים אישיים.

1.1.4. "סודיות נתונים אישיים" היא דרישה חובה למפעיל או לאדם אחר שקיבל גישה לנתונים אישיים כדי למנוע הפצתם ללא הסכמת נושא הנתונים האישיים או עילות משפטיות אחרות.

1.1.5. "משתמש באתר בהמשך (משתמש)" - אדם שיש לו גישה לאתר דרך האינטרנט.

1.1.6. «עוגיות» - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

1.1.7. «IP- אדרס» - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

2. הוראות כלליות

2.1. השימוש במשאב על ידי המשתמש פירושו הסכמה למדיניות פרטיות זו ולתנאי עיבוד הנתונים האישיים של המשתמש.

2.2. במקרה של אי הסכמה לתנאי מדיניות פרטיות זו, על המשתמש להפסיק את השימוש באתר.

2.3. מדיניות פרטיות זו חלה רק על האתר https://topcor.ru, שאינו שולט ואינו אחראי לאתרי צד שלישי אליהם המשתמש יכול לעקוב אחר הקישורים הזמינים באתר.

2.4. הנהלת האתר אינה מאמתת את נכונות הנתונים האישיים שנמסרו על ידי המשתמש באתר.

3. נושא מדיניות הפרטיות

3.1. מדיניות פרטיות זו קובעת את חובות הנהלת האתר לאי חשיפה ומתן משטר להגנה על סודיות הנתונים האישיים שהמשתמש מספק לבקשת הנהלת האתר במהלך הרישום.

3.2. נתונים אישיים המורשים לעיבוד על פי מדיניות פרטיות זו מסופקים על ידי המשתמש על ידי מילוי טופס ההרשמה באתר וכוללים את המידע הבא:

3.2.1. כתובת דואר אלקטרוני (מייל).

3.3. האתר מגן על הנתונים המועברים אוטומטית בעת צפייה ביחידות מודעות ובזמן ביקור בדפים שבהם מותקן הסקריפט הסטטיסטי של המערכת ("פיקסל"):

  • אפליקציית IP;
  • עוגיות информация из;
  • מידע על הדפדפן;
  • זמן גישה;
  • כתובת הדף;
  • מפנה (כתובת העמוד הקודם).

3.3.1. האתר אוסף נתונים סטטיסטיים לגבי כתובות ה-IP של המבקרים בו. מידע זה משמש לזיהוי ופתרון בעיות טכניות, כדי לשלוט בחוקיות התשלומים הכספיים.

3.4. כל מידע אישי אחר שלא צוין לעיל כפוף לאחסון מאובטח ולאי הפצה, למעט כפי שצוין בפסקאות. 5.2. ו-5.3. של מדיניות פרטיות זו.

4. מטרת איסוף המידע האישי של המשתמש

4.1. הנתונים האישיים של המשתמש עשויים לשמש את הנהלת האתר למטרות הבאות:

4.1.1. מתן גישה למשתמש למשאבים המותאמים אישית של האתר.

4.1.2. יצירת משוב עם המשתמש, לרבות שליחת הודעות, בקשות לגבי השימוש באתר, עיבוד בקשות ובקשות מהמשתמש.

4.1.4. קביעת מיקומו של המשתמש כדי להבטיח אבטחה, למנוע הונאה.

4.1.5. דירות נופש ופולנים נבחרים דנים, נדרשים פוסטרים.

4.1.6. יצירת חשבון לביצוע רכישות, אם המשתמש הסכים ליצור חשבון.

4.1.7. הודעה למשתמש האתר על מצב ההזמנה.

4.1.8. מתן תמיכה יעילה ללקוח וטכנית למשתמש במקרה של בעיות הקשורות בשימוש באתר.

5. שיטות ותנאים לעיבוד מידע אישי

5.1. העיבוד של הנתונים האישיים של המשתמש מתבצע ללא כל הגבלת זמן, בכל דרך חוקית, לרבות במערכות מידע אישי מידע באמצעות כלי אוטומציה או ללא שימוש בכלים כאלה.

5.2. ניתן להעביר את הנתונים האישיים של המשתמש לגופים המוסמכים של כוח המדינה של הפדרציה הרוסית רק על רקע ובאופן שנקבע בחקיקה של הפדרציה הרוסית.

5.3. הצטרפו אלינו או שהיו רופאים לדונמים אדמינסטרסטים, ואינפורמריוטים פואליזבוטלרים עשויים להימנע ואילו רגליים.

5.5. הנהלת האתר נוקטת באמצעים הארגוניים והטכניים הנדרשים בכדי להגן על המידע האישי של המשתמש מפני גישה בלתי מורשית או מקרית, הרס, שינוי, חסימה, העתקה, הפצה, וכן מפני פעולות בלתי חוקיות אחרות של צדדים שלישיים.

6. התחייבויות הצדדים

6.1. המשתמש מחויב:

6.1.1. לספק מידע על נתונים אישיים הדרושים לשימוש באתר.

6.1.2. הבטחו, הבטיחו את ההשקעה האינפורמטית של התושבים המפורסמים בפיגוע האינפורמציה.

6.2. אדמיניסטראצ'יה סאטה אובייקט:

6.2.1. השתמש במידע המתקבל אך ורק למטרות המפורטות בסעיף 4 למדיניות פרטיות זו.

6.2.2. יש לוודא כי מידע חסוי נשמר בסוד, לא נחשף ללא אישור בכתב מראש של המשתמש, וכן לא למכור, להחליף, לפרסם או לחשוף בדרכים אפשריות אחרות את הנתונים האישיים שהועברו של המשתמש, למעט סעיף. 5.2. ו- 5.3. של מדיניות פרטיות זו.

6.2.3. נקוט אמצעי זהירות כדי להגן על סודיות הנתונים האישיים של המשתמש בהתאם לנוהל המשמש בדרך כלל להגנה על מידע מסוג זה בעסקאות עסקיות קיימות.

6.2.4. חסום נתונים אישיים הקשורים למשתמש הרלוונטי מרגע שהמשתמש או נציגו המשפטי או הגוף המוסמך להגנה על זכויות נושאי הנתונים האישיים מגישים בקשה או מבקשים לתקופת האימות, במקרה של חשיפת נתונים אישיים לא מדויקים או פעולות בלתי חוקיות.

7. אחריות הצדדים

7.1. הנהלת האתר, שלא מילאה את התחייבויותיה, אחראית להפסדים שנגרמו למשתמש בגין שימוש בלתי חוקי בנתונים אישיים, בהתאם לחקיקת הפדרציה הרוסית, למעט המקרים הקבועים בסעיף. 5.2., 5.3. ו- 7.2. של מדיניות פרטיות זו.

7.2. במקרה של אובדן או חשיפה של מידע סודי, הנהלת האתר אינה אחראית אם מידע סודי זה:

7.2.1. Стала публичным достоянием to её утраты или разглашения.

7.2.2. Была получена от третьей стороны to mммента её получения Администрацией сайта.

7.2.3. נמסר בהסכמת המשתמש.

8. יישוב מחלוקות

8.1. בטרם פנייה לבית המשפט בתביעה במחלוקות הנובעות מהיחסים בין משתמש האתר להנהלת האתר, חובה להגיש תביעה (הצעה בכתב ליישוב הסכסוך מרצון).

8.2. מקבל התביעה, תוך 30 ימים קלנדריים ממועד קבלת התביעה, מודיע לתובע בכתב על תוצאות בחינת התביעה.

8.3. אם לא יושג הסכמה, המחלוקת תועבר לרשות השיפוטית בהתאם לחקיקה הנוכחית של הפדרציה הרוסית.

8.4. החקיקה הנוכחית של הפדרציה הרוסית חלה על מדיניות פרטיות זו ועל היחסים בין המשתמש למינהל האתר.

9. תנאים נוספים

9.1. אדמיניסטראציה יכולה להבטיח שהאינסטרטום יישלם בפוליטיקה של קונדסנטיות, ובכל זאת פולי.

9.2. מדיניות הפרטיות החדשה נכנסת לתוקף מרגע פרסומו באתר, אלא אם כן נקבע אחרת במהדורה החדשה של מדיניות הפרטיות.

9.3. יש להפנות כל הצעה או שאלה לגבי מדיניות פרטיות זו [מוגן בדוא"ל]. מדיניות פרטיות זו של נתונים אישיים חלה על כל המידע שהמשאב המקוון של Reporter הממוקם על שם הדומיין topcor.ru יכול לקבל על המשתמש בעת השימוש באתר, בתוכניות ובמוצריו.